Ceník

Cena všech služeb je závislá na dvou okolnostech. Cenu především ovlivňuje, zda-li klient má uzavřenou dlouhodobou smlouvu nebo zda-li klient požaduje řešení jednotlivého případu. Dále je cena samozřejmě podmíněna náročností každého jednotlivého případu.

Cena za jednotlivý případ : odměna je dohodnuta s klientem jako smluvní, a to vždy před zahájením prací.

Paušální cena :
každý jednotlivý paušál zahrnuje různé benefity a výhody pro klienty. Tento způsob spolupráce je výhodný zejména pro subjekty, které mají pravidelně určité požadavky na provedení různých služeb ale nevyplatí se jim požadované služby si zajišťovat individuálně. Služba obsahuje zvýhodněnou hodinovou sazbu. Je možné si zvolit z následujících možností :

1. Basic paušál :
za cenu 200,-Kč měsíčně jste pravidelně informováni (např. změny české a evropské legislativy, změny zákonných povinností - podrobnější informace naleznete v sekci "Nabízené služby") ve shodě s uzavřenou smlouvou.

2. Střední paušál :
tento paušál za cenu 500,-Kč měsíčně obsahuje Basic paušál a navíc máte nárok na individuální konzultaci nebo vypracování návrhu řešení nebo smlouvy podle uzavřené smlouvy.

3. Kompletní paušál :
cena 750,-Kč měsíčně obsahuje Basic paušál a navíc máte ve srovnání se Středním paušálem dvojnásobný nárok na individuální konzultaci nebo vypracování návrhu řešení nebo smlouvy podle uzavřené smlouvy.


V případě, že Střední a Kompletní paušál během kalendářního roku nevyčerpáte vůbec, vrátíme Vám do konce ledna následujícího roku kompletně rozdíl mezi Středním paušálem a Basic paušálem nebo mezi Kompletním paušálem a Basic paušálem. V případě, že Střední a Kompletní paušál během kalendářního roku vyčerpáte maximálně do jedné poloviny uhrazené částky, vrátíme Vám do konce ledna následujícího roku polovinu rozdílu mezi Středním paušálem a Basic paušálem nebo mezi Kompletním paušálem a Basic paušálem. Způsob čerpání nároků z jednotlivých paušálů záleží čistě na vůli klienta. V případě, že se jedná o složitější případy nebo situace, tak se cena za provedenou službu určuje dohodou individuálně za vykonané služby.


Výše uvedený ceník je platný od 1.1.2009.
V současné době je možné úhrady služeb provádět bezhotovostně na náš účet vedený Českou spořitelnou, a.s.
Protože nejsme dosud plátci DPH, jsou všechny výše uvedené ceny uvedeny jako konečné a nebudou zvýšeny o DPH.

Created by © 2009 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign