Nabízené služby

Služby poskytované naší společností jsou dvojího druhu. Naše společnost jednak poskytuje poradenské a konzultační služby, jednak zajišťuje informování svých klientů.

A. Základní služby
Zajišťujeme široký rozsah specializovaných poradenských a konzultačních služeb, které jsou zaměřené na komplexní/limitovanou kontrolu činností, nalezení praktických řešení a následnou optimalizaci procesů, činností, formalit a nákladů, a to při maximálním využití všech daných možností.
Mezi tyto služby, které zajišťujeme sami nebo za pomoci odborných firem, patří např. :

 • Posouzení rizik souvisejících s provedenými či plánovanými transakcemi.

 • Podpora vyjednávání s různými subjekty.

 • Restrukturalizace obchodních operací s cílem snížení zátěže.

 • Revize důsledků vyplývajících z uzavřených smluvních vztahů.

 • Zajištění zastupování a poradenství v jednáních a při všech řízeních vedených úřady včetně zpracování a přípravy nezbytných dokumentů.

 • Asistence při následných kontrolách a řešení případných nedostatků zjištěných vlastní kontrolou nebo kontrolní činností dalších orgánů.

 • Zajištění vyhotovení znaleckých posudků a jazykových překladů.

 • Posouzení finančních služeb.

 • V případě Vašeho zájmu bezplatný audit všech Vašich uzavřených pojistných smluv pojišťovacím makléřem a zastupování při jednáních s pojišťovnami.

 • Kompletní pomoc při čerpání dotací, a to nejen z EU.

 • Realitní činnost a správa nemovitého majetku.

 • Oblast požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • Příprava jednání RM a ZM.

 • Problematika veřejných zakázek.

 • A další speciálně dohodnuté služby.

B. Zajišťování informací
Na základě dohody s klientem zajišťujeme poskytování informací formou písemných zpráv zahrnující přehled Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Finančního zpravodaje a dalších tiskovin vydávaných všemi orgány veřejné správy doplněné o individuálně dohodnuté poskytování zpráv např. z obchodního věstníku.

Created by © 2009 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign